Mastal - żurawie KIROW, łożyska, chwytaki

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

      
                                                       
*Firma Mastal P.P. S Maszczyński z siedzibą w Warszawie oświadcza, że wszystkie zamieszczone w Serwisie znaki towarowe (słowne, graficzne, słowno-graficzne, zarówno zarejestrowane jak i niezarejestrowane), znaki usługowe, projekty graficzne i logo, są własnością odpowiednich podmiotów, którym przysługuje prawo ochronne do wyłącznego używania Znaków Towarowych w sposób zarobkowy, zawodowy lub gospodarczy. Wykorzystanie w Serwisie Znaków Towarowych służy wyłącznie celom informacyjnym i nie ma na celu wykorzystania lub nadużycia wizerunku oraz dobrego imienia, jak również renomy Właścicieli lub Znaków Towarowych. Firma nie jest w jakikolwiek sposób powiązana z Właścicielami Znaków Towarowych, ani nie uzyskała licencji na korzystanie ze Znaków Towarowych zamieszczonych w Serwisie (o ile nie jest to wyraźnie zaznaczone przy Znaku Towarowym).
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego